Orchestra Ensemble Kanazawa

About OEK

Musicians

First Concertmaster

 • Simon Blendis
 • Abigail Young

Guest Concertmaster

 • Akira Mizutani

Concertmaster

 • Naoki Matsui

First Violins

 • ◎Naoki Matsui
 • Tomoko Harata
 • Junko Kamishima
 • Troy Googins
 • Yuko Kondo
 • Ayane Aoki

Second Violins

 • ◎Chie Ebara
 • ○Vaughan Hughes
 • Michiyo Hara
 • Kunio Sakamoto
 • Yoko Okuma
 • Minami Wakamatsu

Violas

 • ○Yasunori Ishiguro
 • Yuri Komiyama
 • Motoki Maruyama
 • ※Daniil Grishin

Cellos

 • ○Akira Osawa
 • Hiroshi Hayakawa
 • Sung Jun Kim

Contrabass

 • ◎Danielis Rubinas

Flutes

 • Eriko Okamoto
 • Saya Matsuki

Oboe

 • Ritsuko Kano

Clarinets

 • Miki Kido
 • Fumie Endo

Bassoons

 • Seiko Watanabe
 • Naomichi Kaneda

Horns

 • Makoto Kanaboshi

Trumpets

 • Kenichi Yatsu
 • Mikito Fujii

Timpani & Percussion

 • Akio Watanabe
◎Principal ◯Assistant Principal ※Guest Principal