First Concertmaster

 • Simon Blendis
 • Abigail Young

Concertmaster

 • Naoki Matsui

First Violins

 • Tomoko Harata
 • Junko Kamishima
 • Yoko Okuma
 • Troy Googins
 • Kunio Sakamoto
 • Yuko Yamano

Second Violins

 • Chie Ebara, Principal
 • Vaughan Hughes, Assistant Principal
 • Michiyo Hara
 • Minami Wakamatsu
 • Virgile Demillac

Violas

 • Daniil Grishin, Guest Principal
 • Yasunori Ishiguro, Assistant Principal
 • Yuri Komiyama
 • Motoki Maruyama

Cellos

 • Ľudovít Kanta, Principal
 • Akira Osawa, Assistant Principal
 • Hiroshi Hayakawa
 • Sung Jun Kim

Contrabasses

 • Margarita Kalcheva, Principal
 • Danielis Rubinas, Principal
 • Jun Konno

Flutes

 • Eriko Okamoto
 • Saya Matsuki

Oboes

 • Ritsuko Kano
 • Hajime Mizutani

Clarinets

 • Fumie Endo
 • Miki Kido

Bassoons

 • Shinji Yagiura
 • Seiko Watanabe

Horns

 • Makoto Kanaboshi

Trumpets

 • Mikito Fujii
 • Kenichi Yatsu

Timpani & Percussion

 • Akio Watanabe